Danskuddannelse

Som led i flygtninges selvforsørgelses- og hjemrejseprogram, tilmeldes de en ud af tre danskuddannelser: Danskuddannelse 1, Danskuddannelse 2 og Danskuddannelse 3. Hver uddannelse er tilrettelagt med henblik på en særlig målgruppe.

Ligesom selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet varer uddannelsesforløbet op til 5 år. Det betyder dog ikke, at udlændinge skal deltage i undervisning i 5 år. Består de alle deres eksamener inden de 5 år er gået, afsluttes forløbet.

For nogle personer kan det være svært at færdiggøre en danskuddannelse på 5 år fx i tilfælde af langvarig sygdom eller barsel. Her kan kommunen vælge at forlænge uddannelsesperioden ud over de 5 år.

 

Danskuddannelserne

Danskuddannelse 1

Uddannelsen henvender sig til personer, der endnu ikke kan læse og skrive med latinske bogstaver, eller personer der ikke kan læse og skrive på deres modersmål.

Danskuddannelse 2

Uddannelsen henvender sig til personer der har en kort skole- og uddannelsesbaggrund fra hjemlandet.

Danskuddannelse 3

Uddannelsen henvender sig til personer, der har en mellemlang eller lang skole- og uddannelsesbaggrund fra hjemlandet.

 

Fravær og sanktioner

Flygtninge der modtager integrationsydelse eller en tilsvarende ydelse, har pligt til at deltage i den danskundervisning, kommunen tilbyder dem. Gør de ikke det, skal kommunen sanktionere dem økonomisk.

I praksis betyder det, at flygtninge bliver trukket i deres ydelse, hver gang de udebliver fra undervisningen uden at have en “rimelig grund” dvs. sygdom, behandling på sygehus etc.

Derfor er det ekstremt vigtigt, at flygtninge melder afbud, hver gang de er fraværende fra deres undervisning - og at de husker at begrunde deres fravær. Det kan de enten gøre ved at sende en sms til skolen, eller ved at ringe til dem.

 

Hvordan kan jeg hjælpe?

Ring til sanktionsenheden

Hvis en flygtning har glemt at melde afbud i forbindelse med fravær, vil han/hun modtage et brev fra sanktionsenheden. I brevet står der, hvor meget han/hun bliver sanktioneret med og på hvilket grundlag.

Er der tale om en fejl eller en forglemmelse, har personen mulighed for at klage ved at tage kontakt til sanktionsenheden og forklare situationen. Problemet er bare, at de her personer er tilmeldt en danskuddannelse, fordi de ikke taler dansk endnu. Derfor er det også ekstremt svært for dem, at ringe og forklare sig på dansk.

Står du overfor en person der risikerer at blive sanktioneret på grund af en fejl eller en forglemmelse, kan du gøre en stor forskel, hvis du har tid og mod på at ringe til sanktionsenheden for dem.  Du skal være opmærksom på, at de beder om at tale med den person du repræsentere, eller at du kan fremvise en skriftlig/digital fuldmagt. De må nemlig ikke udtale sig i sager, uden tilladelse fra den pågældende person.

Sprogtræning

Sprog er på mange måder nøglen til en succesfuld integration. Det giver adgang til arbejdsmarkedet, uddannelsessystemet, venner, selvstændighed og forståelse. Derfor er det også så vigtigt, at flygtninge får mulighed for at øve deres sprog blandt venner. Så hvis du har tid og ro til det, kan du hjælpe, bare ved at føre samtaler med flygtninge på dansk. Og husk at have god tålmodighed.

Tak for din indsats!

 

Retsgrundlag

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=210119

https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=193999

På Tværs ivs

Vi hjælper udenlandske borgere med at finde rundt i Danmark.

Links

Fragt

Kontakt os

© På tværs ivs

  • Instagram - White Circle
  • Facebook - White Circle