En rådgiver lige ved hånden

Kringlede breve på dansk og skiftende lovgivning gør, at flygtninge og frivillige i dag bruger store dele af deres tid sammen på at håndtere tungt papirarbejde. Den tid kunne de ligeså godt have brugt på dansklektier, socialt samvær og jobsøgning. 

 

For at lette den bureaukratiske byrde udvikler vi FAIR integration. FAIR integration rådgiver flygtninge omkring deres rettigheder og pligter, guider dem igennem danske ansøgningsskemaer, og forklarer indholdet i deres breve. Alt sammen på deres modersmål. 

Download-on-the-App-Store-button.png
1200px-Google_Play_Store_badge_EN.svg.pn

Funktioner

Rådgivning

Rettigheder er ikke meget værd uden viden om dem. Retten til gratis psykologhjælp er ikke meget værd for den person, der ikke kender loven, og som derfor ikke søger hjælp. Og retten til børnebidrag gavner ikke den enlige mor, der ikke ved, at hun har krav på økonomisk støtte fra sin tidligere mand, og som derfor optager et kviklån i stedet for.

I et retssamfund som det danske, er viden derfor helt essentielt. Også når vi taler om flygtninge. Desværre findes der bare ikke noget sted i dag, hvor flygtninge kan opsøge viden. Hverken om deres rettigheder, de pligter og krav de er underlagt, eller om samfundet generelt.

 

Det ændrer sig til gengæld med FAIR integration. Med FAIR integration i hånden, har flygtninge adgang til rådgivning døgnet rundt. Her kan de læse om alle de love og bestemmelser, der regulerer deres ophold i Danmark, og lære om det danske samfund generelt. Alt sammen på deres modersmål.

Breve

Modsat de fleste danskere, modtager flygtninge på integrationsydelse uhyre mange breve fra det offentlige hver måned. Det skyldes særligt, at flygtninge både er underordnet de love, der gør sig gældende for arbejdsløse generelt i Danmark, samt de love der gør sig særligt gældende for flygtninge specifikt.

Antallet af breve er dog ikke problematisk i sig selv. Problemet er, at brevene sendes ud på dansk - selv til de flygtninge der kun har haft ophold i landet i ganske få måneder.

Uden danskkundskaber kan det være svært at se forskel på en udbetalingsmeddelelse og en regning. Flygtninge er derfor tvunget til at opsøge hjælp til at forstå samtlige af deres breve, sådan at de kan vurdere, hvilke breve de skal handle på.

Det kræver enorme ressourcer fra både flygtninge og frivillige, og det sætter flygtninge i en særlig sårbar situation. Uden garanti for sikkerhed udleverer de ofte breve med personfølsomt data til vidt fremmede mennesker, i mangel på bedre muligheder og i frygt for at blive sanktioneret.

Det problem løser FAIR integration. Med FAIR integration ved hånden får flygtninge adgang til brevforklaringer, der hjælper dem med at forstå indholdet i de mange standardbreve fra det offentlige. Der er ikke tale om en 1:1 oversættelse, men en simplificeret udgave af brevenes vigtigste punkter. Forklaringerne vil derfor være forståelige, selv for personer der ikke har beskæftigelsesloven siddende på rygraden.

 

Forklaringerne leveres på brugerens modersmål.

Samarbejde

Støtteerklæringer

Udtalelser

Artboard 1.jpg
TarekQuote.jpg

På Tværs ivs

Vi hjælper udenlandske borgere med at finde rundt i Danmark.

Links

Fragt

Kontakt os

© På tværs ivs

  • Instagram - White Circle
  • Facebook - White Circle