Vi samler al den information, du har brug for og gør det tilgængeligt på et let forståeligt sprog. Ingen Google-søgninger. Ingen telefonkø ved det offentlige. Corona, NemID, skattekort. Vi har allerede gjort arbejdet for dig.

Projekter

FAIR integration tilbyder opdateret rådgivning til flygtninge og frivillige, på et sprog der er til at forstå.

 

Onboard

Al den viden din nye medarbejder skal bruge for at falde til i Danmark og i virksomheden.

 

FN's verdensmål

Mål 1: Afskaf fattigdom

Ifølge en rapport fra Institut for Menneskerettigheder (2018) lever flygtninge i Danmark langt under fattigdomsgrænsen. Det skyldes primært de lave ydelser og kontanthjælpsloftet. Desværre oplever mange flygtninge samtidig, at de sanktioneres økonomisk hver gang de overser en mødedato el.lign. Institut for Menneskerettigheder melder i den forbindelse episoder hvor flygtninge er fundet besvimet af sult, og om børn der ikke formår at følge med i skolen. 

Fair integration afhjælper fattigdomsproblemet på to måder: (1) vi oplyser flygtninge om alle deres muligheder for økonomisk støtte, hvorved mange familier vil opleve en øget husstandsindtægt og (2) vi hjælper flygtninge med at forstå deres breve fra det offentlige, hvorved muligheden for sanktionering mindskes.

 

Mål 3: Sundhed og Trivsel

Flygtninge i Danmark har ringe kendskab til deres muligheder indenfor det danske sundhedsvæsen, herunder muligheden for gratis psykologhjælp og samtale under tavshedspligt. Det gør, at mange flygtninge oplever store helbredsmæssige udfordringer uden at modtage den rette hjælp.

Fair integration hjælper flygtninge til en bedre sundhed og trivsel ved at oplyse dem om deres muligheder og rettigheder indenfor det danske sundhedsvæsen, herunder muligheden for tolkning og økonomisk tilskud. 

 

Mål 5: Ligestilling mellem kønnene

Flygtningekvinder er en særligt sårbar gruppe på baggrund af tre forhold: (1) De har sværere ved at komme ind på det danske arbejdsmarked, (2) de står med ansvaret for husholdning og børneopdragelse dvs. det er deres ansvar at finde vej i det danske bureaukrati og velfærdssystem, og (3) de er ofte bange for at træde ud af voldelige og undertrykkende forhold, da de frygter konsekvenserne, herunder at miste deres opholdstilladelse og forældremyndighed.

Fair integration mindsker uligheden mellem kønnene ved at informere kvinden om velfærdssamfundets muligheder og guide hende igennem diverse ansøgningsprocesser - og ved at oplyse kvinden om hendes mulighed for skilsmisse, beskyttelse og et selvstændigt liv i Danmark sammen med sine børn. 

 

Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Selv om flygtninge i Danmark de jure har adgang til den samme retssikkerhed som os andre, ser virkeligheden anderledes ud (de facto). Uden viden og sproglige kompetencer er retssikkerhed ikke en realitet, i den forstand at rettigheder kun realiseres på baggrund af ansøgningsskemaer; fx ydes der ikke børnetilskud til enlige forældre medmindre den enlige forælder selv har indgivet et ansøgningsskema. 

Fair integration sikrer flygtninges rettigheder ved udbredelse af information og guides til indgivelse af ansøgningsskemaer. 

 

Nyhedsbrev

På Tværs ivs

Vi hjælper udenlandske borgere med at finde rundt i Danmark.

Links

Fragt

Kontakt os

© På tværs ivs

  • Instagram - White Circle
  • Facebook - White Circle