Alt om opholdstilladelser

 

De personer vi normalt kender som “flygtninge”, har opnået opholdstilladelse på baggrund af forskellige paragraffer i Udlændingeloven. De er her altså ikke alle sammen på samme vilkår. En flygtning der har fået opholdstilladelse på baggrund af Udlændingelovens § 7.3 har fx ikke adgang til det danske uddannelsessystem, modsat flygtninge der har fået opholdstilladelse på baggrund af § 9. Derfor er det værd at bruge lidt tid på at få styr på Udlændingeloven og de mange typer af opholdstilladelser. 

 

Herunder kan du læse om de opholdstilladelser der gives på baggrund af asyl, humanitært ophold og familiesammenføring til flygtninge. Og selvom vi naturligvis gerne vil gøre alting lidt lækkert og spændende, så må vi bare erkende, at det bliver tør læsning. 

Opholdstilladelse

§7 stk. 1 Konventionsstatus

Gives til flygtninge, der er omfattet af flygtningekonventionen af 28 Juli 1951. 

 

Flygtninge der har opholdstilladelse i henhold til §7 stk. 1m tildeles 2 års midlertidig opholdstilladelse og mulighed for konventionspas. 

§7 stk. 2 Individual midlertidig beskyttelsesstatus

Gives til flygtninge, der ved at rejse tilbage til sit hjemland, risikerer dødsstraf, tortur eller anden straf. 

 

Flygtninge der har opholdstilladelse i henhold til §7 stk. 2, tildeles 1 års midlertidig opholdstilladelse og mulighed for fremmedpas.

§7 stk. 3 Generel midlertidig beskyttelsesstatus

Gives til flygtninge, der ved at rejse tilbage til sit hjemland, risikerer dødsstraf, tortur eller anden straf på baggrund af landets generelle situation fx borgerkrig.

 

Flygtninge der har opholdstilladelse i henhold til §7 stk. 3, tildeles 1 års midlertidig opholdstilladelse og mulighed for fremmedpas. Denne gruppe har ikke gratis adgang til videregående uddannelser i Danmark og de kan først søge familiesammenføring efter 3 år.

§8 Kvoteflygtninge 

Gives til flygtninge, der er kommet til landet som led i vores aftale med FNs Højkommisær for Flygtninge el.lign. aftaler. 

 

Flygtninge der har opholdstilladelse i henhold til §8, tildeles 2 års midlertidig opholdstilladelse. 

 

De der har en opholdstilladelse på baggrund af §8 stk. 1 (almindelig kvoteflygtning), kan få konventionspas, mens de der har en opholdstilladelse på baggrund af §8 stk. 2 (almindelig kvoteflygtning) eller §8 stk. 3 (humanitær kvoteflygtning), kan få fremmedpas. 

 

§9 Familiesammenførte til en flygtning

Kan gives til en ægtefælle og mindreårige børn (børn under 18 år). 

 

Flygtninge der har opholdstilladelse i henhold til §9, tildeles typisk 2 års midlertidig opholdstilladelse og mulighed for fremmedpas. 

 

Bemærk: ægtefæller kan miste deres opholdstilladelse, hvis de lader sig skille. Det gælder dog ikke, hvis skilsmissen finder sted på baggrund af psykisk eller fysisk vold, misbrug el.lign. Læs mere her: skilsmisse og samlivsophør. 

§9 b stk. 1 Humanitært ophold

Gives til asylansøgere på baggrund af særlige humanitære hensyn fx dødelig sygdom eller fysisk handicap. Desværre er der sket væsentlige stramninger i tolkningen af loven, sådan at der i 2016 og i 2017 kun blev givet humanitært ophold til i alt 6 personer. 

 

Flygtninge der har opholdstilladelse i henhold til §9 b stk. 1, tildeles typisk 2 års midlertidig opholdstilladelse og mulighed for fremmedpas. 

§9 c stk. 3 Uledsaget mindreårig

Gives til uledsaget mindreårige. For børn og unge der er under 15 år, gives opholdstilladelsen til de fylder 15 år, hvorefter den vil blive forlænget med 1 år ad gangen. For Uledsaget mindreårige der er over 15 år, gives opholdstilladelsen for 1 år af gangen. 

 

Når den unge fylder 18 år, vurderes sagen som en almindelig asylsag. 

 

Forlængelse af opholdstilladelse

Det er forskelligt hvordan flygtninges opholdstilladelser forlænges. Nogle skal selv søge om forlængelse, mens andre får deres opholdstilladelse forlænget automatisk, hvis der ikke er kommet nyt i sagen. 

 

Opholdstilladelser hvor ansøgning om forlængelse sker automatisk

 • §7 stk. 1 Konventionsflygtning

 • §7 stk. 2 Individual midlertidig beskyttelsesstatus

 • §7 stk. 3 Generel midlertidig beskyttelsesstatus

 • §8 stk. 1 Alminde kvoteflygtning

 • §8 stk. 2 Almindelig kvoteflygtning

 

Personer der har opholdstilladelse efter en af ovenstående paragraffer, skal ikke søge om forlængelse af deres opholdstilladelse. Udlændingestyrelsen tager automatisk sagen op, når opholdstilladelsen er ved at løbe ud.

 

I den forbindelse bliver pågældende person kontaktet af Udlændingestyrelsen. Sker det ikke, senest en måned før opholdstilladelsen udløber, skal man selv kontakte Udlændingestyrelsen.

Opholdstilladelser hvor ansøgning om forlængelse skal ske manuelt

 • §8 stk. 3 Humanitær kvoteflygtning

 • §9 b Humanitært ophold

 • §9 c stk. 3 Uledsaget mindreårig

 • §9 c stk. 2 Udsendelseshindret [indsæt link til intern side]

 

Udlændinge der har en af følgende opholdstilladelser, skal selv ansøge om forlængelse af opholdstilladelsen, tidligst tre måneder før den udløber. Det gøres enten online eller ved at udskrive et ansøgningsskema, udfylde det og sende det til udlændingestyrelsen. 

 

For at gøre det lidt nemmere at finde frem til de enkelte ansøgningsskemaer, har vi lavet en lille linksamling:

 

Ansøgningsskemaer 

Tak for dit hårde arbejde!

 

Retsgrundlag

Udlændingeloven

På Tværs ivs

Med base i Århus har vi sat kurs mod en FAIR integration og et bæredygtigt klima.

Kontakt os

Links

Fragt

© På tværs ivs

 • Instagram - White Circle
 • Facebook - White Circle