• Tanja

Det danske bureaukrati spænder ben for kvinderne

Opdateret: 18. sept. 2019I overensstemmelse med sidste uges indlæg peger arbejdsmarkedsforskning på, at kvinders arbejdsmarkedstilknytning i høj grad formes af kvindernes situation i hjemmet, samt deres adgang til hjælp. Derfor vil vi i vores sidste indlæg. kigge nærmere på den isolation mange kvinder med flygtningebaggrund oplever, og det yderligere pres der opstår, når al kommunikation mellem dem og det offentlige, foregår på dansk.


I en undersøgelse fra Københavns kommune konstateres det, at flygtningekvinders hverdag er præget af “at overleve og af at holde familien kørende. De fleste af kvinderne er ene-ansvarlige og ene-omsorgsgivere i deres familier, uanset om der er en ægtefælle eller ej.”


Foruden rollen som omsorgsgiver er det kvindens opgave at få økonomien til at hænge sammen. I følge undersøgelsen betyder det, at økonomien er stor kilde til bekymring blandt kvinderne. Mange lever på fattigdomsgrænsen, hvor pengene ikke rækker til at dække familiens regninger, mad, medicin, transport etc. Alligevel har flere oplevet at blive trukket i deres integrationsydelse eller kontanthjælp, inklusiv de af dem, der er enlige mødre.

Desværre er det danske bureaukrati ikke gearet til at hjælpe kvinderne ud af den situation. De fleste kvinder melder, at deres forhold til kommunen er præget af “frygt og mistillid”. Kvinderne oplever, at koordineringen mellem jobcentret og kommunens sociale instanser er “ikke-eksisterende”, hvorfor de ofte tabes midt imellem. De må selv finde frem til information omkring fripladsordning i SFO og klubtilbud, og sørge for at udfylde de lange ansøgningsskemaer, og de må selv undersøge hvordan de får økonomisk støtte til eventuel psykologbehandling.


Hertil kommer, at kvinderne sjældent forstår deres placering i det kommunale system. “ De forstår hverken de tilsendte breve eller kravene og forventningerne, som de mødes med”. Hvor mændene hurtigt finder frem til et arbejde, sidder kvinderne altså fast i uvished. Ikke fordi de er mindre begavet, eller mindre ambitiøse, men fordi deres primære rolle spænder ben for deres udvikling.


Når vi skal vurdere kønsforskellen i flygtninges arbejdsmarkedstilknytning, bør vi derfor til sidst, tage højde for kvindernes dobbelte udfordring. Ikke alene er de udfordret i kraft deres rolle som flygtning, de er også udfordret i kraft af deres rolle som kvinde.

Ønsker vi ligestilling i hjemmet og på arbejdspladsen, bliver vi derfor nødt til at sikre, at kvinderne får den hjælp de har brug for. Det betyder først og fremmest, at vi bliver nødt til at gøre viden omkring deres rettigheder tilgængeligt på deres modersmål, og tilbyde vejledning i forbindelse med ansøgningsprocedure. Når det er gjort, er det tid til at kigge på brevene. Som hjemmets ene-ansvarlige, er det kvinderne der har til opgave at sørge for, at aftalerne med kommunen overholdes. Derfor er det essentielt, at vi forklarer dem brevene indhold, på et sprog de forstår.Vil du hjælpe os i kampen for at sikre flygtningekvinders muligheder for ligestilling, kan du donerer penge til vores app her på Mobilepay 50188845, eller blive fast støtte her:Tak fordi i læste med.
Kilder:

Undersøgelse fra Københavns kommune: http://www.alsresearch.dk/uploads/Publikationer/Socialt_isolerede_kvinder.pdf


Eu parlamentet: betænkning om situationen for kvindelige flygtninge og asylansøgere i EU:

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2016-0024_DA.html

Kvinders arbejdsmarkedstilknytning: Gendering the Comparative Analysis of Welfare States: An Unfinished Agenda: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1467-9558.2009.01350.x


Flygtningekvinders behov for sociale netværk og pasningsmuligheder:

Refugee Women in Europe: Some Aspects of the Legal and Policy Dimensions: https://www.researchgate.net/publication/227801417_Refugee_Women_in_Europe_Some_Aspects_of_the_Legal_and_Policy_Dimensions


billede: http://www.europarl.europa.eu/news/da/headlines/society/20170629STO78628/integration-af-flygtninge-i-europa

På Tværs ivs

Vi hjælper udenlandske borgere med at finde rundt i Danmark.

Links

Fragt

Kontakt os

© På tværs ivs

  • Instagram - White Circle
  • Facebook - White Circle