• Tanja

Det kønsopdelte arbejdsmarked

Opdateret: 18. sept. 2019I et forsøg på at nuancere debatten om flygtningekvinders ringe arbejdsmarkedstilknytning har vi tidligere kigget på kvindernes adgang til danskkundskaber, opholdstilladelse og en uddannelse i Danmark. Men det er ikke nok, at fokusere på det kvinderne skal kunne tilbyde arbejdsmarkedet, vi bliver også nødt til at se på arbejdsmarkedet, og de forhold der gør sig gældende blandt arbejdere med dansk statsborgerskab.


I følge Danmarks statistik er det kun 45,9 procent af de danske kvinder, der er i fuldtidsbeskæftigelse, mod 64,3 procent af mændene. Det svarer til et beskæftigelsesgab på hele 18,4 procent, og udgør derfor et væsentligt argument, når vi taler om flygtningekvinder.


Men det er ikke kun beskæftigelsesgraden, der er væsentlig at kigge på. Det danske arbejdsmarked er nemlig også kønsopdelt i forhold til sektorer. Hvor mænd typisk finder ansættelse i den private sektor, er kvinder typisk ansat i den offentlige sektor. Her er det særligt jobs indenfor sundhed og omsorg, der trækker kvinderne til, mens mænd i langt højere grad end kvinder, ansættes i håndværkerfag. Og det har betydning. Undersøgelser der kigger på den virksomhedsrettede indsats i kommunerne, har nemlig vist, at det er langt nemmere at få foden indenfor i forbindelse med en praktik indenfor det private, end det er indenfor det offentlige. Dels fordi det offentlige udsættes for den ene sparerunde efter den anden, og dels fordi plejesektoren ofte stiller krav om særlige dokumenter. En pædagog skal eksempelvis kunne fremvise en ren børneattest, der går flere år tilbage, og det kan flygtningekvinder af gode grunde ikke.


Det danske arbejdsmarked er altså langt fra ligestillet. Færre kvinder er i arbejde, og langt de fleste af dem, arbejder for det offentlige. Og nu undrer du dig måske over, at det danske arbejdsmarked endnu er så kønsopdelt, men det er faktisk ikke så underligt. Undersøgelser der kigger på ligestillingen verden over, peger nemlig på, at kvinderne stadig trækker det tunge læs i hjemmet.


Et eksempel er OECD’s undersøgelse fra 2015 der viser, at danske kvinder i gennemsnit bruger 6,2 timer mere på arbejde i hjemmet om ugen end danske mænd, mens danske mænd bruger 6,6 timer mere på lønnet arbejde end danske kvinder.


De tal matcher tallene for OECD landenes gennemsnit. Samlet set synes kønnene at bruge et lige antal minutter om dagen på henholdsvis lønnet arbejdet, husligt arbejde og børnepasning, men der er væsentlige forskelle i fordelingen af minutter. De minutter kvinder bruger mere på husligt arbejde og børnepasning, bruger mændene på lønnet arbejde.


Når flygtningekvinder derfor oplever en lavere beskæftigelsesfrekvens end mænd, skal det ses i lyset af den danske ligestilling. Så længe vores samfund i den grad lider under manglende ligestilling både på arbejdsmarkedet og i hjemmet, nytter det ikke noget, at vi jager flygtninge på netop den baggrund. Her må vi udvise forståelse for kvindernes situation, sænke baren for success, og sikre at flygtningekvinder får den samme hjælp som danske kvinder. Og netop det bliver emnet for vores sidste indlæg.Vi håber i vil læse med.

Hav en vidunderlig uge <3Kilder:

https://www.information.dk/databloggen/2015/02/ligestilling-38-minutter

https://kvinfo.dk/et-arbejdsmarked-stoebt-i-beton/

https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=19947

https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/levevilkaar/ligestilling/ligestillingswebsite#4

https://finans.dk/politik/ECE10390459/arbejdsgivere-manglende-ligestilling-derhjemme-staar-i-vejen-for-lederjob-og-bestyrelsesposter-til-kvinder/?ctxref=ext

https://www.kost.dk/sites/default/files/uploads/public/det_koensopdelte_arbejdsmarked_003.pdf

https://www.berlingske.dk/kronikker/flygtningekvinders-lave-beskaeftigelse-handler-om-mere-end-kultur

På Tværs ivs

Vi hjælper udenlandske borgere med at finde rundt i Danmark.

Links

Fragt

Kontakt os

© På tværs ivs

  • Instagram - White Circle
  • Facebook - White Circle