• Tanja

Kvinder i det danske asyl- og integrationssystem

Opdateret: 18. sept. 2019

Flygtningekvinder klarer sig dårligere end mænd. De bruger længere tid på at lære sproget, og de har sværere ved at finde arbejde. Ifølge en artikel i Berlingske (2017) er det kun 11 procent af kvinderne, der finder vej til arbejdsmarkedet indenfor de første tre år, mod 40 procent af mændene.


At arbejdsløsheden er så høj blandt flygtningekvinder, udgør både et økonomisk og et demokratisk problem. Kommunerne har svært ved at finansiere de mange overførselsydelser, mens kvinderne selv, må undvære retten til statsborgskab. En undersøgelse fra 2017 konkludere nemlig, at det kun er 28,6 procent af kvinderne, der opfylder kravet om selvforsørgelse efter 8 år i Danmark.


At problemet findes, er ikke til diskussion. Det er løsningen imidlertid. Kommunerne har stået i kø for at pege på kulturelle forskelle, og manglende kompetencer, når de har skulle fremlægge strategier og handleplaner. Det mener vi imidlertid ikke, er tilstrækkeligt. Skal vi forstå hvorfor kvinderne er sværere at få i arbejde end mændene, bliver vi nødt til at kigge på asylsystemet, opholdstilladelserne, arbejdsmarkedet, og kvindernes rolle i hjemmet - ikke kun de udenlandske kvinder.


Derfor vil vi bruge de næste fire mandage på at belyse netop de områder. Vi håber i vil læse med.kilde:

Flygtninge­kvinders lave beskæf­tigelse handler om mere end kultur: https://www.berlingske.dk/kronikker/flygtningekvinders-lave-beskaeftigelse-handler-om-mere-end-kultur

Flygtningekvinder står uden for arbejdsmarkedet: https://www.berlingske.dk/samfund/flygtningekvinder-staar-uden-for-arbejdsmarkedet

Hvem er folket? Flygtninge og adgangen til dansk statsborgerskab: http://politica.dk/fileadmin/politica/Dokumenter/politica_49_3/bech_et_al.pdf

GODT NYT FOR DANSK ERHVERVSLIV: FLYGTNINGE I BESKÆFTIGELSE BEVARER OPHOLDSTILLADELSE: https://www.foreningen-nydansker.dk/nyheder

Flygtningekvinder

På Tværs ivs

Vi hjælper udenlandske borgere med at finde rundt i Danmark.

Links

Fragt

Kontakt os

© På tværs ivs

  • Instagram - White Circle
  • Facebook - White Circle