undersøgelse

I forbindelse med udvikligen af vores app FAIR integration modtager vi ugentligt udtalelser fra personer, der har personlig erfaring med flygtninges presserende behov for rådgivning og brevforklaring. 

Du kan læse udtalelserne herunder.

Udtalelser

"jeg er frivillig netværksperson for flygtning fra nov.16. Jeg er Ikke ansat. Vi er blevet venner nu. Hver gang hun får brev sender hun det til mig, så læser jeg det igennem og koger det ned til 1-2 sætninger, og forklarer hende hvad hun skal. Også hvis det er reklamer og spørgeskemaundersøgelser, flygtningene har jo ikke en chance for at vide, om det er vigtigt eller ej. I starten hjalp jeg hende ved at forsøge at finde ud af, hvad hun ville svare, og så formulere det. (nå, ja, det gør jeg stadig). da en mand gjorde hende gravid hjalp jeg hende med at søge børnepenge. Det er mit indtryk, at flygtningene er gode til at fortælle hinanden om mulighederne for hjælp, men de har brug for hjælp fra en, der kan læse de mange ord, der står i breve og ansøgningsskemaer, og forklare hvad de betyder."

- anonym 

"Jeg arbejder som konsulent på en sprogskole, i et jobrettet forløb, der har til hensigt at hjælpe flygtninge tættere på det danske arbejdsmarked igennem undervisning om bl.a. rettigheder og pligter, diverse regler og love, digital borger mm. Jeg oplever dagligt mange kommer med deres breve og ønsker hjælp til oversættelse - og en forklaring af baggrunden for brevet. Det har ofte undret mig, hvorfor diverse lovgivning ikke er oversat. De lange breve slutter ofte med at bede om en underskrift, hvor borgeren på tro og love erklærer at have læst og forstået - dette meningsløst."

- Marie, konsulent

"Min familie og jeg har haft en ung syrisk mand boende hos os i et halvt år, som en del af Aarhus Kommunes ‘Hus en Flygtning’ initiativ. Vi hjalp ham altid med hans breve fra kommunen. Han kunne selv google translate brevene, men havde alligevel ofte svært ved at forstå indholdet og meningen. Det havde vi ofte også på trods af, at vi begge er højtuddannede og en af os arbejdede med at kortlægge modtagelsen af flygtninge i kommunen på det pågældende tidspunkt. Dette er dog ca. tre år siden og kommunikationsindsatsen er forbedret i Aarhus Kommune siden, så jeg ved ikke, hvad behovet er i dag."

- Johanne, frivillig

"Jeg er selv uddannet socialrådgiver og arbejder for et boligselskab, hvor jeg tilbyder beboerrådgivning. en del af mit arbejde er med flygtninge. her hjælper jeg blandt andet flygtninge med at forstå deres breve og reagere på dem, således at de ikke trækkes i ydelse eller andet. Derudover består mit arbejde også rigtig meget af at hjælpe med at få søgt ydelser eller anden hjælp, som flygtninge kan være berettiget til ift. integrationsloven - herunder hjælp til betaling af medicinudgifter, enkeltudgifter osv. Mine erfaringer er, at flygtninge er dårligere stillet, hvis de ikke har kendskab til nogle, der kan hjælpe dem. De har ingen chance for selv at kunne gennemskue deres rettigheder, og derfor får nogle ikke den hjælp, som de har brug og ret til."

- Kathrine, beboerrådgiver

"Jeg er frivillig i en sprogcafe og må ofte hjælpe med T forklare skrivelserne fra det offentlige samt evt. telefonere for dem."

- Alma, frivillig

"jeg har arbejdet frivilligt med at koordinere netværks familier med flygtninge her i Greve, plus lavet andre tiltag for at hjælpe med integrationen og der igennem er jeg blevet venner med flere af dem. jeg har rigtigt tit blevet bedt om at hjælpe med et brev fra kommunen eller anden offentlig instans, ofte på flere sider tætskrevet. det er så svært hvis de ikke kender nogle der kan hjælpe, kunne i lave en app der kunne hjælpe ville det også spare sorogskole personalet og folk fra kommunen mange arbejdstimer. jeg ved fra de nætvæksfamilier jeg havde kontakt med at lige netop brevene var noget de ofte blev brugt til at hjælpe med."

- Miriam, frivilligkoordinator

"Jeg arbejder på et apotek og oplever regelmæssigt at kunder med flygtningebaggrund har behov for oversættelse af dokumenter fra dansk til arabisk. Det er ikke en del af mit job, men har hjulpet så meget jeg nu kunne.
Desværre er det ikke kun dokumenter, men også recepter o.lign. Der er så meget fejlbehandling. Jeg har desværre oplevet vilde tilfælde, hvor der opstod så store misforståelser at det decideret kunne have været livsfarligt."

- Alá, apoteker

"Jeg er sundhedsplejerske og oplever til tider at jeg er den eneste danske kontakt familien har og derfor beder familierne mig om hjælp til at forstå indholdet af de breve de får. Det ville være fantastisk at kunne henvise til en app der kunne hjælpe dem."

- Bitten, sundhedsplejerske

På Tværs ivs

Vi hjælper udenlandske borgere med at finde rundt i Danmark.

Links

Fragt

Kontakt os

© På tværs ivs

  • Instagram - White Circle
  • Facebook - White Circle